15:29 | 1396/05/08
نظرسنجی برنامه ریزی تورهای نمایشگاهی انجمن صنایع نساجی ایران
با توجه به سخت گیریهای اخیر برخی سفارتخانه ها در صدور روادید، بدینوسیله از اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران درخواست می شود تا با مراجعه به فایل پیوستی نمایشگاههای مد نظر خود جهت بازدید را اعلام فرمایند تا نسبت به اولویت بندی و برنامه ریزی برای برگزاری تورهای تخصصی در این خصوص اقدام بعمل آید.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved