17:26 | 1396/05/07
فراخوان نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه -26 مرداد لغایت 1 شهریور 96
اعضای محترم با عنایت به برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه از تاریخ 26 مرداد لغایت 1 شهریور ماه 96 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی دمشق و با توجه به بررسی های بعمل آمده و همچنین اعلام نیاز نهادهای دولتی و خصوصی سوریه درخصوص نیازمندیهای کشور یاد شده و توانمندیها و پتانسیل های صادراتی ایران از آن شرکت دعوت می شود تا با حضور در نمایشگاه مذکور نسبت به بررسی دقیق نیازهای طرفهای سوری و توانمندیهای خو اقدام نمایند.
علاقه مندان می تواند حداکثر تا روز 96/05/08 درخواست خود را به کنفدراسیون صنعت ایران شماره فکس 88732278 ارسال فرمایند.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved