12:45 | 1396/04/25
تقویم نمایشگاههای خارجی برخی از حوزه های صنعت تا پایان مهرماه اعلام شده توسط معاونت تشکلهای اتاق ایران
برای دریافت لیست نمایشگاهها به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved