15:09 | 1396/04/26
هر آنچه درباره کالاهای عمده وارداتی باید به دانید؟
70 درصد کالاهای وارداتی به کشور واسطه ای است‎
کالاهای عمده وارداتی کشور کدام است؟ این کالاهای بیشتر واسطه ای است یا مصرفی؟ حجم و ارزش این کالاهای عمده در اقتصاد ایران چقدر است؟ چه سهمی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اند؟ به صورت کلی روند واردات درسال های گذشته افزایش داشته یا کاهش؟
کالاهای عمده وارداتی کشور کدام است؟ این کالاهای بیشتر واسطه ای است یا مصرفی؟ حجم و ارزش این کالاهای عمده در اقتصاد ایران چقدر است؟ چه سهمی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اند؟ به صورت کلی روند واردات درسال های گذشته افزایش داشته یا کاهش؟ برای پاسخ به این سوال ها و رسیدن به اطلاعات جامعی درباره واردات درکشور می توانید به آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس مراجعه کنید؛ گزارشی کامل به زیر و بم واردات در کشور به خصوص 200 کالای عمده وارداتی کشور پرداخته است. این گزارش نگاهی به ترکیب واردات در کشور با تمرکز بر 200 قلم کالای عمده وارداتی داشته است و در آن مولفه های میزان تعرفه، نوع مصرف، اولویت ارزی و قسمت بندی کالایی مورد توجه قرار گرفته است، 200 قلم کالایی که حدود 60 درصد کل ارزش واردات را تشکیل می دهند. همچنین در انتهای این گزارش به نکاتی اشاره شده که مهم ترین آن:« 1- 63 درصد از کل ارزش 200 قلم عمده وارداتی را تنها 4 قسمت کالایی خودرو، کشاورزی، فلزی و دارویی و شیمیایی به خود اختصاص داده است. 2- 27 قلم کالا در گروه های کالایی 9 و 10، پنج قلم کالای کاملا مصرفی به ارزش 1.158 میلیون دلار و 18 قلم کالا به ارزش 3.327 میلیون دلار دارای تعرفه های بسیار بالای 26، 32، 40 و 55 درصدی در میان 200 قلم کالای عمده وارداتی قرار گرفته اند. این آمارها نشانگر آن است که امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه مدت و هدفمند در وادرات وجود دارد که می تواند موجب مدیریت واردات کشور در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در تقویت تولید داخلی شود.»

مرکز پژوهش های مجلس اهمیت تهیه این گزارش را در جهت کنترل، نظارت و مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید، بررسی وضعیت کنونی ترکیب و میزان واردات در اقتصاد کشور دانسته و با اشاره به اینکه سهم زیادی از منابع مالی واردات کشور ( بیش از 60 درصد) از محل منابع ارزی تامین می شود، نوشته:« واردات ایران به درآمدهای نفتی وابسته است.» و در ادامه آمده:« گسترش واردات به کشور، کمتر در جهت افزایش ظرفیت های تولیدی کشور به وسیله واردات کالاهای سرمایه ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به نظر می رسند، تخصص یافته است.»براساس آمارهای گمرک 200 قلم کالای عمده وارداتی کشور در سال 1394 در مجموع دارای 27.5 میلیون تن وزن و ارزش 24.7 میلیارد دلار بوده اند.

طبق آمارها حدود 70 درصد واردات کشور به کالاهای واسطه ای اختصاص دارد و کالاهای مصرفی کمترین سهم را داشته و روند ورود کالاهای سرمایه ای نیز در حال کاهش است. علاوه براین 17 درصد کالاها سرمایه ای و 13درصد مصرفی بوده اند.
نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved