11:56 | 1396/04/25
ترازنامه مالی انجمن صنایع نساجی ایران منتهی به سال مالی 95/12/30
برای مشاهده اعضای محترم به سایت انجمن صنایع نساجی به نشانی www.aiti.org.ir مراجعه فرمایید.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved