16:27 | 1396/04/21
مهـــــــــــــــــــــــــــــم و فـــــــــــــــــــــــــــــوری:
درخواست اطلاعات از واحدهای تولیدی-صادراتی
اعضای محترم تولیدی - صادراتی نظر به اینکه براساس اهداف تعیین شده صادرات غیرنفتی کشور در سال 1396 رشد حدود 22 درصد صادرات نسبت به سال 1395 در نظر گرفته شده است و نقش اعضای تشکل ها در تحقق اهداف مزبور حائز اهمیت می باشد لذا خواهشمند است فرم اکسل پیوست شده را در اسرع وقت تکمیل نموده و با همان فرمت به آدرس ایمیل info@aiti.org.ir ارسال نمائید. برای دریافت فایل اکسل به سایت انجمن صنایع نساجی بخش نظرسنجی مراجعه فرمایید.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved