18:12 | 1396/04/18
دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی براساس آئین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
برای دریافت متن کامل به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved