18:10 | 1396/04/18
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اصطلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه ها بدون تغییر در حقوق ورودی
برای دریافت متن کامل تصویب نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved