13:20 | 1395/10/12
تفاهم نامه صدور انواع بیمه نامه های مورد نیاز بیمه گذاران دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت
قابل توجه اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران احتراما به پیوست موضوع تفاهم نامه صدور انواع بیمه نامه های مورد نیاز بیمه گذاران دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved