16:10 | 1395/10/01
برابرى یورو و دلار در سال ٢٠١٧
سال ٢٠١٧ در شرف آغاز است و نرخ برابرى دلار و یورو به سرعت به سمت برابرى میل میکند.اشتراک گذاری
از چندین سال پیش کارشناسان و موسسات مالى جهانى سخن از برابرى parity دلار امریکا و یورو هشدار مى دادند.
بالاخره سال ٢٠١٧ در شرف آغاز است و نرخ برابرى دلار و یورو به سرعت به سمت برابرى میل میکند. نیروهاى قدرتمندى پشت این برابرى است .
در دسامبر سال گذشته بعد از ده سال فدرال رزرو امریکا نرخ بهره را بالا برد و در ١٤ دسامبر سال جارى نیز یکبار دیگر نرخ بهره در امریکا به همان میزان ( یعنى ٢٥/٠ درصد ) افزایش پیدا کرد و به همین دلیل دلار امریکا به سرعت شروع به افزایش کرد. این افزایش در حدى بود که جمعه هفته گذشته ( بیست و ششم آدز ) براى اولین بار در چهارده سال گذشته نرخ شاخص دلار امریکا Dollar Index مرز ١٠٣ را نیز پشت سرگذاشت .
همان طور که در یادداشتهاى قبلى هم گفته بودم ، سال ٢٠١٧ ، همانند سالهاى ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ، دلار امریکا یک پول قدرتمند باقى خواهد ماند و رقیب خود ، یعنى یورو ، چاره اى به جز کاهش ندارد. از یک طرف آمارهاى خوب اقتصادى در امریکا و احتمال دو بار افزایش نرخ بهره در سال ٢٠١٧ و از طرف دیگر مشکلات عمده اقتصادى در اروپا مخصوصا مشکلات بدهى هاى خارجى و بدهى دولتها به همراه مشکلات حاد سیاسى ، راه هموارى را براى برابرى دلار و یورو آماده میکند. به حق برابرى یورو به دلار هم براى امریکا زیان بار است و هم براى اروپا .
ولى اینجا نه خواست امریکا مطرح است و نه خواست اروپا و نه توطئه اى در میان است . اینجا تنها نیروى بازار غیرمتمرکز مالى جهان ( بازار مبادله ارزها ) است که عمل میکند و به همین دلیل قابلیت پیش بینى خوبى هم دارد. این شرایط براى فروش یورو و خرید دلار در بازار ارز معنى دار است و براى صادرکنندگان عقد قراردادهاى دلارى و براى وارد کنندگان هم عقد قراردادهاى یورویى سودآورتر است . با کاهش یورو ، یوآن هم منتظر بهانه است که کاهش یابد تا شاید صادرات آب رفته چین جان تازه اى بگیرد. بنابراین هم یوآن و هم یورو همانند دو قلوهاى بازار جهانى در مقابل قدرت لجام گسیخته دلار کوتاه مى آیند و بخشى از ارزش خود را در سال ٢٠١٧ از دست خواهند داد. امیدوارم موسسات اقتصادى در ایران با پایش مستمر بازار ارز جهانى بتوانند بخشى از سود خود را نه در محدوده کارخانه و از طریق کار با ماشین بلکه با تصمیمات مناسب ارزى در بازارهاى جهانى کسب کنند که الزاما چیزى از سود داخل کارخانه کم ندارد.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved