15:08 | 1395/09/23
جلسه مشترک با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست
در ابتدای این نشست که روز سه شنبه مورخ 23/09/95 در محل دفتر معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، آقای رئیس زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران توضیحات مبسوطی را درخصوص آلاینده‌های زیست‌محیطی در صنایع نساجی ارائــه فرمودند و موضوع جریمه یک درصد محیط زیست را مطرح فرمودند و اخذ جریمه از کل واحدهای آلاینـــده و غیرآلاینده یک مجموعه را غیر قانونی دانستند و خواستار اعمـــال این قانون برای یک درصد از فروش بخش آلاینده واحدهای صنعتی شدند و پیشنهاد تشکیل صندوقی برای حمایت از مسائل زیست محیطی و حمایت از واحـــدهای صنعتی در تجهیز آزمایشگاه و کاهش آلایندگی‌ها از محل این یک درصد را ارائه فرمودند.
وی آزمایشات مربوط به آلایندگی آب‌های خروجی تک‌تک واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی را غیر متداول دانست و خواستار انجام این آزمایشات بر روی آبهای خروجی از شهرکهای صنعتی شد.
رئیس زاده با اشاره به بازیافت بطری‌های PET توسط واحدهای نساجی و تولید و صادرات الیاف از طریق این بطری‌ها را حرکتی در جهت حفاظت ازمحیط زیست دانست و خواستار حمایت و توجه بیشتر دولت به این حوزه شد.
ایشان با اشاره به مشکلات عدیده واحدهای پتروشیمی در عرضه مواد اولیه مورد مصرف واحدهای تولید الیاف و همچنین کاهش چشمگیر مصرف نوشابه و سایر بطری‌ها در ماههای اخیر را عامل افزایش قیمت مواد اولیه و بهم ریختگی بازار دانست و خواستار اعمال سیستمهای تشویقی از سوی سازمان محیط زیست و سایر دستگاههای دولتی در این خصوص شد.
آقای دکتر متصدی معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست نیز ضمن خیرمقدم با اشاره به قوانین موجود(تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده) در خصوص یک درصد جرائم آلایندگی، اساس این قانون را ناکارآمد دانست و آنرا هم جهت با توسعه و بهبود محیط زیست ندانست.
ایشان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای اصلاح این قانون در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به تدوین آئین نامه‌های جدید برای در نظر گرفتن جرائم متناسب با میزان آلایندگی‌ها و همچنین تخصیص منابع مالی از محل این جرائم به صنعت و سلامت جامعه از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی خبر داد و نگاه سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع را همراهی بیشتر با واحدهای صنعتی دانست.
دکتر متصدی حذف واحدهای خدماتی از پرداخت این جرائم و همچنین تخصیص این جرائم صرفاً به واحدهای صنعتی را مهمترین اصلاحات این آئین نامه دانست و از مهلت دادن به واحدهای صنعتی برای اجرای برنامه‌های زیست محیطی و اصلاح ساختارهای زیست محیطی خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده بلافاصله پس از آغاز برنامه های اصلاحی توسط واحدهای صنعتی اسم آنها از لیست واحدهای آلاینده خارج می‌شود تا برنامه های آن به مرحله نهائی برسد.
معاون محیط زیست انسانی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استانداردهای زیست محیطی سازمان را سختگیرانه دانست اما تصویب آن در هیأت دولت را نتیجه مذاکرات و هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صمت دانست.
در ادامه این نشست دکتر بهرام محمدی با ارائه آمار و ارقام های مربوط به تولید الیاف پلی استر به اهمیت این صنعت در همراهی با حفاظت از محیط زیست پرداخت و با تـــوجه به عدم بالانس عــــرضه و تقاضا در بازار فعلی کشـــور واحدهای تولیدی در این صنعت را در آستانه تعطیلی اعلام نمودند و خواستار اعطای مجوز واردات محدود PET برای به آرامش رساندن بازار شدند که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا با جلسات کـــارشناسی بیشتر مساعدت لازم در این خصوص بعمل آید.
در این نشست خانم دکتر انصاری مدیرکل پایش، آقای دانش معاون مدیرکل ارزیابی و خانم جباری معاون مدیرکل آب و خاک نیز حضور داشتند. که مقرر شد مساعدت لازم با واحدهای نساجی در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با این سازمان بعمل آید.
آقای پنجه شاهی نیز با اشاره به مفاد آئین نامه های اجرائی قانون مدیریت پسماند از عدم اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن انتقاد نمودند که آقای دکتر متصدی توضیحاتی را در این خصوص ارائه فرمودند.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved