09:12 | 1396/09/02
گلنار نصرالهی با حکم وزیر صنعت در سمت مشاور وزیر ابقا شد
محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت طی حکمی سرکار خانم گلنار نصرالهی را در سمت مشاور وزیر در امور صنلیع نساجی ، پوشاک ، چرم وکفش ابقا نمود.
در این حکم آمده است:
"با توجه به نقش اثربخش و اهمیت وافر صنعت نساجی به عنوان پیشران و تکمیل کننده زنجیره تولید میان و پایین دستی صنعت پوشاک کشور و حسن همکاری معاونین، مشاورین، رؤسای سازمان‌های مستقل که معمول می‌دارند، ضمن ارایه مشاوره و بذل راهنمایی لازم موجبات پیشرفت امور مربوطه را فراهم نمایید