درباره ما
انجمن صنایع نساجی ایران یک تشکل صنفی مستقل و غیر دولتی است که حسب تبصره 5 ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوجود آمده است. مرکز اصلی انجمن تهران میباشد، البته امکان ایجاد شعب در سایر نقاط نیز در اساس نامه پیش بینی شده است.
در حال حاضر این انجن دارای قریب به چهارصد عضو در زمینه های مختلف صنعت نساجی از جمله: ریسندگی و بافندگی پنبه ای، پشمی، نیمه فاستونی و فاستونی؛ پتوبافی؛ فرش ماشینی؛ موکت؛ منسوجات بی بافت؛ الیاف و نخ های مصنوعی؛ نخهای اکریلیک؛ نخهای B.C.F؛ نخهای هایبالک؛ مواد تعاونی نساجی؛ ساخت ماشین آلات و قطعات یدکی می باشد که حسب نیاز هر یک از اعضا بر مبنای تولیداتشان در یکی از کمیته های تخصصی انجمن عضویت دارند.
اهداف این انجمن عبارتند از:
1. حمایت از صنعت نساجی و فرآورده‌های آن و نیز كوشش برای جلوگیری از رقابتهای نامشروع نسبت به آن.
2. سعی در بهبود كیفی تولیدات كارخانجات و واحدهای نساجی كشور.
3. كوشش در معرفی تولیدات صنایع نساجی كشور به بازارهای داخلی و بین‌المللی با توجه به اصل حمایت معقول و منطقی از مصرف كنندگان و سایر خریداران تولیدات صنعت نساجی كشور.
4. ترغیب اعضای انجمن و نیز سایر واحدهای صنایع نساجی كشور به اجرای مقررات و ضوابط مربوط به استانداردهای ملی و بین‌المللی، با استفاده از تكنولوژی پیشرفته و مواداولیه مرغوب در تولید فرآورده‌های نساجی با كیفیت قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی.
5. جلوگیری از رقابتهای ناسالم بین كارخانجات و واحدهای عضو و رفع اختلاف حادث در این زمینه از طریق داوری و سعی درایجاد حسن تفاهم و تشریك مساعی بین آنان.
6. تشریك مساعی با كارخانجات و واحدهای عضو و حمایت از مصالح و منافع آن در برابر فروشندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات و سعی در متقاعد ساختن طرفین به انجام تعهدات قانونی و قراردادی بین آنان.
7. بررسی و شناخت مسائل نیروی انسانی و روابط كار و تنظیم روشهای مناسب برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز و كوشش در اجرای آن در صنایع نساجی.
8. پژوهش به منظور انتخاب و تنظیم روشهای مدیریت علمی و فنی مدیریت مطلوب برای صنایع نساجی ایران.
9. فراهم آوردن فرصتها و امكانات لازم برای مدیران صنایع نساجی به منظور ایجاد ارتباط و تفاهم و مبادله اطلاعات و تجربیات خود با یكدیگر.
10. سعی در ترویج اعتقاد به ضرورت آموزشهای فنی و حرفه‌ای، مدیریتی به منظور بالابردن آگاهی‌های نیروی انسانی شاغل در صنایع نساجی كشور و ارتقاء كیفیت كار و بالابردن مهارت و بهره‌وری و كارآیی و كارآفرینی در صنایع نساجی.
11. انتشار انواع كتب و نشریات علمی و فنی در زمینه صنایع نساجی كشور با تحصیل مجوز از وزارت ارشاد و سایر مراجع قانونی.
12. استفاده از آزمایشگاههای موجود در صورت لزوم، ایجاد آزمایشگاههای جدید برای كنترل كیفیت مواداولیه و تولیدات صنایع نساجی كشور.
13. عضویت در موسسات و سازمانهای بین‌المللی فعال در زمینه صنعت نساجی و شركت در كنفرانسهای علمی در سطوح بین‌المللی.
14. مبادله اطلاعات علمی و فنی مربوط به صنعت نساجی با مراكز مذكور به منظور استفاده از پیشرفتهای علمی نوین در صنعت نساجی كشور.
15. تشكیل مراكز اطلاع رسانی، جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به صنایع نساجی با ارتباط مرزی و برون مرزی، عرضه خدمات مورد نیاز به اعضای انجمن در قبال دریافت هزینه‌های مربوطه.
16. تأسیس مراكز آمار و اطلاعات فنی، بازرگانی و خدماتی و اعتباری در زمینه صنعت نساجی نیز كوشش در حل و فصل مشكلات مربوط به موارد مذكور.
17. ایجاد زمینه همكاریهای علمی بین اعضاء در ایجاد شركتها و موسسات بانكی و با رعایت قوانین موضوعه.
18. فراهم نمودن موجبات كمك به موسسات آموزشی و پژوهشی در زمینه صنعت نساجی و نیز استفاده از كمكهای علمی و فنی و مالی، ملی و بین‌المللی به منظور تحقق اهداف انجمن.
19. همكاری و تشریك مساعی با وزارت صنایع و سایر سازمانهای ذیربط در تنظیم برنامه‌های علمی و فنی و مالی و اعتباری لازم جهت كارخانجات موجود و نیز اظهارنظر نسبت به صدور اجازه تأسیس واحدهای جدید نساجی.
20. همكاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای اقتصادی، بانكها و موسسات اعتباری، بخش عمومی و نیز سایر سازمانهای كارآفرینی بخش خصوصی از قبیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، بخش‌های بازرگانی و خدماتی در زمینه ایجاد تسهیلات برای صنایع نساجی كشور، رفع مشكلات ناظر بر تولید، توزیع، صادرات، واردات و كوشش در جلوگیری از بروز هر گونه بحران در صنعت نساجی.
21. كمك به انجام خدمات بازرگانی، در زمینه بازاریابی، صادرات منسوجات داخلی از طریق ترتیب دادن نمایشگاههای اختصاصی داخلی و بین‌المللی و شركت در نمایشگاههای مذكور در سطوح ملی و بین‌المللی.
22. هماهنگی و تشریك مساعی با وزارت كار و امور اجتماعی، سازمان‌های كارگری و كارآفرینی به منظور اجرای صحیح قوانین كار و بیمه‌های اجتماعی و رفع مشكلات حادث از تفسیر مقررات موضوعه.
23. كمك به واحدهای عضو در انعقاد پیمان‌‌های جمعی كار.
24. جمع‌آوری و بررسی قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و لوایح قانونی مرتبط با صنایع نساجی، تهیه و تدوین نظرات اصلاحی و مشورتی برای تسلیم به مراجع و مقامات ذیصلاحیت دولتی و قانونگذار، همكار و تعاطی افكار در تدوین مقررات قوانین مورد نیاز.
25. ایجاد دفتر فنی به منظور كسب آخرین اطلاعات مربوط به قیمت مواد اولیه و مواد شیمیایی و قطعات یدكی و ارتباط با مراكز بزرگ صنعتی جهان به منظور كسب آخرین اطلاعات علمی و فنی در صنعت نساجی و هدایت صاحبان صنایع نساجی از طریق انتشارات انجمن و تشكیل سمینارهای لازم.
26. ایجاد ارتباط با تشكل‌ها و سازمان‌های كارگری و كارآفرینی واحدهای صنعتی و همكاری و تعاطی افكار با آنان در زمینه مسائل نیروی انسانی.
27. سعی در برقراری ارتباط لازم بین صنایع نساجی با دانشگاه‌ها، موسسات و همچنین مراكز تحقیقات و پژوهش‌های علمی و منظور اجرای طرح‌های آموزشی مشترك برای تدارك كادر متخصص مورد نیاز در زمینه امور فنی، مالی و اداری، تكنسین‌ها و استادكاران فنی و نیز متخصصین مدیریت و حسابداری صنعتی و همچنین اجرای تحقیقات علمی در زمینه ارتقاء علمی و كاربردی نیروی انسانی در صنعت نساجی.
28. همكاری و تشریك مساعی با وزارت بازرگانی و مركز توسعه صادرات و ترغیب اعضاء انجمن به مشاركت و استفاده از برنامه‌های تنظیمی دولت در زمینه امور بازرگانی.

اطلاعات بیشتر در سایت انجمن صنایع نساجی ایران

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved